Historiaa

“Kun maatamme monin tavoin ankarasti koetellut sota päättyi ja talous elämä alkoi 1940-luvun lopulla elpyä, pyrittiin rauhan ajan vaatimaa tuotantoa ja palveluita lisäämään ja kehittämään tarvetta vastaavaksi. Kysynnän ja tarjonnan yhteen sovittaminen tuotti kuitenkin vaikeuksia, sillä tiedotuskanavat olivat kovin vähäiset. Erilaisia ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi yritettiin luonnollisesti kehitellä useallakin taholla.

Asiaa pohdittiin myös vuonna 1946 perustetussa Kymenlaakson Kotiteollisuusyhdistyksessä, jonka jäsenistöön kuului useita tuotteittensa markkinoinnin tehostamista kaipaavia yrittäjiä. Tällöin nousi esille kysymys yleisölle tarkoitetun tuotenäyttelyn järjestämisestä. Ajatus tuntui hyvältä, mutta pelkästään kotiteollisuuden tuotteiden esittelemistä ei pidetty riittävänä, vaan katsottiin, että olisi järjestettävä kaikkia aloja koskevat yleismessut, joiden järjestelyyn voisivat osallistua muutkin haminalaiset yhdistykset. Haminan Käsityö- ja Tehdasyhdistyksen hallitus katsoi myös asian kehittelyn arvoiseksi ja päätti kutsua haminalaisten yhdistysten edustajat keskustelemaan yhteisten messujen järjestämismahdollisuuksista. Kokoukseen saatiin runsaasti osanottajia ja sen tuloksena päätettiin järjestää vuonna 1949 Haminan Messut.

Messupaikaksi saatiin Haminan varuskunnan päällikön myötävaikutuksella Upseerikoulun Maneesi ja eräitä tiloja koulurakennuksen alakerrasta sekä sen edessä oleva kenttä. Tilat tuntuivat aluksi paikallisille messuille liian suurilta, joten päätettiin laajentaa näyttelyä koko Kymenlaakson käsittäväksi ja otettiin yhteys kotkalaisiin sekä kouvolalaisiin yhdistyksiin näiden saamiseksi mukaan järjestelyihin. Yhteiset messut eivät kuitenkaan näitä vielä tällöin kiinnostaneet.

Haminalaiset yhdistykset päättivät tästä huolimatta järjestää messut maakunnallisina nimellä Kymenlaakson Messut ja perustivat järjestelyjä varten samannimisen rekisteröimättömän yhdistyksen. Yhdistyksen jäseniksi liittyivät Kymenlaakson Kotiteollisuusyhdistys ry, Haminan Käsityö- ja Tehdasyhdistys ry, Haminan Seudun Teknillinen Seura ry, Hamina-Seura ry ja Haminan kauppa- ja liikemiesyhdistys.

Messujen tärkeyttä tuottajien ja kuluttajien välisen kosketuksen lisääjänä päätettiin korostaa erityisesti Kymenlaakson maakunnan yrittäjille. Valtakunnallisten näytteillepanijain mukaan saamiseksi messuista päätettiin kuitenkin ilmoittaa myös Helsingin Sanomissa.”

Tällaisella esipuheella aloittaa Pertti Rainio kirjansa Puoli vuosisataa Kymenlaakson messuja 1949-1999

ekamessu

Ensimmäisten Kymenlaakson messujen portti vuonna 1949